Đang tải...
 1. Chào mừng Khách đến với diễn đàn Hóa học THPT.
  Khách cần lấy lại kiến thức cơ bản?
  Cần cải thiện điểm?
  Cần ôn thi cấp tốc để tốt nghiệp THPT?
 2. Với đối tượng chính là học sinh từ lớp 8 đến 12, chúng tôi đặt ra mục tiêu:
  Giúp học sinh nắm và cải thiện kiến thức cơ bản môn Hóa học
  nhằm đạt điểm tốt trong các kỳ kiểm tra định kỳ và kỳ thi tốt nghiệp THPT.
 3. Với 3 nguyên tắc hoạt động:
  Cam kết hồi đáp trong vòng 48 giờ.
  Không phân biệt khó/dễ, có thắc mắc là có giải đáp (trong khuôn khổ SGK và SBT).
  Thành viên chưa hiểu, chưa dừng giải đáp.

Diễn đàn Hóa học trung học phổ thông.